szkoły językowe - profil szkoły językowej English For You
Warszawa » English For You

Dane teleadresowe


English For You

Warszawa, ul. Grochowska 10

woj. mazowieckie

tel. 22 612 21 21

www: http://www.englishforyou.pl

email: englishforyou@englishforyou.pl

Oferta językowa


szkoły językowe - język angielski

Język angielski

 • kursy dla dzieci
 • kursy dla firm
 • zajęcia indywidualne
 • konwersacje
 • kursy maturalne
 • kursy wakacyjne
 • poziom początkujący
 • poziom podstawowy
 • poziom średniozaawansowany
 • poziom zaawansowany

Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych


Szkoła prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów:

 •  
 • FCE (First Certificate in English) - język angielski
 • CAE (Certificate in Advanced English) - język angielski
 • TELC (The European Language Certificates) - język angielski

Opis szkoły


W English For You uczymy języka angielskiego systemem dualnym (metoda nastawiona na komunikację). Polega on na tym, że część zajęć odbywa się z polskim lektorem , a część z Native Speakerem (osoba pochodząca z kraju anglojęzycznego i posiadająca kwalifikacje do nauczania języka angielskiego)

Nasze metody nauczania mają na celu przełamywanie barier w mówieniu i dotyczą wszystkich rodzajów kursów ( kursy General English, matura, FCE, CAE, TELC )

System dualny wykorzystujemy w nauczaniu dzieci (od 7 roku życia ), młodzieży i dorosłych.

Najlepsze rezultaty można uzyskać jedynie w małej, komfortowej grupie 3-7 osobowej.

Zadaniem polskiego lektora jest:

 • opracowanie z grupą tematu do konwersacji, co polega na omówieniu słownictwa i wyrażeń oraz tworzenie bazy zagadnień, które będą wykorzystane przez słuchaczy podczas panelu dyskusyjnego z Native Speaker'em
 • w wybranych grupach lektor pracuje ze słuchaczami w oparciu o programy autorskie
 • wprowadzanie struktur gramatycznych oraz przygotowanie słuchaczy do ich umiejętnego stosowania, co jest niezbędne w swobodnym posługiwaniu się językiem.
 • ugruntowanie zdobytej wiedzy poprzez interaktywne ćwiczenia
 • zajęcia ze słuchu
 • weryfikacja wiedzy poprzez systematyczne testy progresywne oraz prace domowe

Zadaniem Native Speaker'a jest:

 • przeprowadzenie konwersacji, między innymi w Klubie Dyskusyjnym, w oparciu o bazę zagadnień, opracowaną wcześniej przez polskiego lektora
 • mobilizacja słuchaczy do czynnego udziału w konwersacji, poprzez zadawanie dodatkowych pytań
 • poprawianie błędów językowych
 • wprowadzanie elementów mowy potocznej oraz ciekawostek kulturowych dotyczących kraju pochodzenia lektora zajęcia video
 • gry i zabawy edukacyjne w grupach dziecięcych

Galeria zdjęć


Skontaktuj się z nami


szkoły językowe - kontakt

Zadaj pytanie

adres e-mail
temat
treść

Szukaj
» wyszukiwanie zaawansowane